Čeština

Učím český jazyk pro cizince, buď online nebo v Praze (hlavně Libeň, Smíchov). Cena: 400 Kč za jednu lekci (45 minut) pro skupinu od jednoho do čtyř lidí.

I teach Czech language for foreigners. Online or in Prague. Price: 400 Kč per lesson (45 minuts) for group from one to four people.

Я преподаю чешский язык для иностранцев онлайн или в Праге (в основном в Либени, Смихове).
Цена: 400 крон за одно занятие (45 минут) для группы от одного до четырех человек.

Kontakt: Ing. Ivana Mertová, tel. 606 586 902, email: imertova17@admin

Tiktok: @ucitsecesky

Patreon: www.patreon.com/cestinasivanou