Přednáška Permakultura a lidé

Sociální permakultura je záměrné vytváření takového prostředí, kde mohou lidé maximálně naplńovat své potřeby, zejména ty nehmotné potřeby jako je bezpečí, sounáležitost, respekt, seberealizace nebo smysl života.


Využívat nástrojů permakultury i k projektům, které nezahrnují pěstování potravin nebo chov užitkových zvířat.
Vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj lidského potenciálu.

Když děláme permakulturu na zahradě, znamená to, že tvoříme zdravé prostředí pro naše rostliny. Získáváme jídlo pro sebe a zároveň maximálně spolupracujeme s přírodou.
Sociální permakultura znamená totéž mezi lidmi. Vytvářet zdravé prostředí, kde lidé mohou realizovat svůj potenciál. Naplňovat své potřeby a zároveň totéž umožňovat ostatním.