Překlady

Looby Macnamara: People and Permaculture, vyšlo pod názvem Vztahy bez hierarchie v nakladatelství Waldenpress v roce 2022, dostupné pouze na jejich webu biobooks.cz. První kniha, která v češtině mluví o sociálnípermakultuře, tedy o tom, jak využít metody a designové postupy permakultury na projekty nezahradní a nepozemkové.

V roce 2020 jsem dobrovolnicky překládala pátou kapitolu knihy Creating a Life Together, kterou napsala Diana Leafe Christian.