Přednáška Sociokracie

Sociokracie je soubor nástrojů pro efektivní fungování zejména nehierarchických lidských skupin. Přednáška zahrnuje organizační sktruktura takové skupiny, způsoby hlasování, zpětnou vazbu i tvorbu bezpečného prostředí, kde je hlas každého člověka důležitý a kde každý může přispívat k záměru skupiny.